SCB Podcast

YOU’RE WEALTH COME EP.25 : เงินดิจิทัล & Cryptocurrency จะมาแทนเงินจริงหรือ?

September 30, 2021

ปลดล็อคข้อสงสัย ความเหมือน และความต่างระหว่างเงินดิจิทัล (Digital Currency) และคริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) ปูพื้นความเข้าใจกฏหมายเงินตรา และอัปเดตกฏหมายการเริ่มใช้เงินดิจิทัลในประเทศไทย พร้อมตอบคำถามคริปโตเคอร์เรนซีจะมาแทนที่เงินได้จริงหรือ?